> Mesaje de eroare/Coduri de eroare > Se afișează „Nepotrivire format şi setări hârtie”
8YWW-001

Se afișează „Nepotrivire format şi setări hârtie”

Modificați setările aparatului astfel încât să corespundă formatului de hârtie încărcată.
NOTĂ
Imprimarea de la un computer
Verificați dacă setarea pentru hârtie din aparat este corectă și dacă formatul de hârtie din driverul de imprimantă corespunde cu formatul hârtiei încărcate.

Dacă încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie

1
Încărcați hârtia.
Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt setate în pozițiile corecte,
La încărcarea formatului de hârtie Legal,
2
Selectați <Setări hârtie> din ecranul Pornire.
3
Selectați sertarul pentru hârtie.
4
Selectați formatul de hârtie.
Dacă ați încărcat hârtie format A5, selectați <A5R>.
Dacă formatul hârtiei încărcate nu este afișat, selectați <Alte formate>.
Dacă este încărcată hârtie în format personalizat,
5
Selectați tipul de hârtie.
NOTĂ
Despre <Liber>
Dacă trebuie să schimbați frecvent hârtia care trebuie încărcată, setați la <Liber>; această opțiune va reduce numărul de pași necesari pentru schimbarea de fiecare dată a setării. Rețineți, oricum, că această setare îi permite aparatului să imprime chiar dacă nu există o potrivire între tipul de hârtie setat în driverul imprimantei și tipul hârtiei reale încărcată în aparat.
Dacă setarea pentru tipul hârtie din driverul aparatului este [Auto], aparatul funcționează în același mod ca și atunci când formatul de hârtie este [Plain 1].

Dacă încărcați hârtie în tava universală

1
Încărcați hârtia.
Aliniați strâns ghidajul pentru hârtie la lățimea acesteia.
C1333P
2
Selectați formatul de hârtie.
Dacă ați încărcat hârtie format A5, selectați <A5R>.
Dacă formatul hârtiei încărcate nu este afișat, selectați <Alte formate>.
Dacă este încărcată hârtie în format personalizat,
Dacă ecranul cu formatul hârtiei nu este afișat când este încărcată hârtie în tava universală,
3
Selectați tipul de hârtie.
NOTĂ
Despre <Liber>
Dacă trebuie să schimbați frecvent hârtia care trebuie încărcată, setați la <Liber>; această opțiune va reduce numărul de pași necesari pentru schimbarea de fiecare dată a setării. Rețineți, oricum, că această setare îi permite aparatului să imprime chiar dacă nu există o potrivire între tipul de hârtie setat în driverul imprimantei și tipul hârtiei reale încărcată în aparat.
Dacă setarea pentru tipul hârtie din driverul aparatului este [Auto], aparatul funcționează în același mod ca și atunci când formatul de hârtie este [Plain 1].