> Imprimare > Îmbunătățirea securității pentru a preveni imprimarea documentelor de către alte persoane (Imprimare securizată) (macOS)
8YWW-007

Îmbunătățirea securității pentru a preveni imprimarea documentelor de către alte persoane (Imprimare securizată) (macOS)

În această secțiune este prezentată setarea unui cod PIN la imprimarea unui document de la un computer, pentru a nu permite altor persoane să imprime documentul fără a introduce codul PIN la panoul de control al aparatului.
Efectuați pașii de la 1 la 3.

Pasul 1 Activarea imprimării securizate la un computer

1
Faceți clic pe [Preferințe sistem] [Imprimante și scanere].
2
Selectați acest aparat din lista de imprimante.
3
Faceți clic pe [Opțiuni și consumabile].
4
În fila [Opțiuni], bifați caseta de selectare [Secured Print] și faceți clic pe [OK].

Pasul 2 Setarea unui cod PIN la imprimarea de la un computer

1
Selectați [Imprimare] în meniul [Fișier] al aplicației.
2
Selectați aparatul în [Imprimantă].
3
Selectați [Special Features] în meniul pop-up.
4
În [Job Processing], selectați [Secured Print].
5
Faceți clic pe [Tipărește].
6
Introduceți [Document Name], [User Name] și [PIN] și faceți clic pe [OK].
Datele pentru imprimare sunt trimise la aparat și salvate în memorie ca document în așteptare.
NOTĂ
Un document securizat este șters automat după expirarea perioadei sale de valabilitate. Dacă doriți să modificați perioada de valabilitate, consultați Documentul imprimat de la un computer nu se află pe aparat (Imprimare securizată).
Dacă lăsați documente securizate neimprimate, acestea ocupă memorie și pot afecta procesul normal de imprimare. Se recomandă tipărirea rapidă a documentelor securizate.
Puteți să verificați cantitatea de memorie ocupată de documentele securizate.
<Monitor stare>  <Informaţii dispozitiv>  <Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.>

Pasul 3 Introducerea codului PIN la aparat pentru imprimare

1
Selectați <Imprimare securizată> din ecranul Pornire.
2
Selectați documentul securizat de imprimat și selectați <Start>.
Puteți selecta și imprima mai multe documente securizate prin același cod PIN.
Dacă apare un ecran de selectare a unui utilizator, selectați numele dvs. de utilizator.
Pentru a șterge un document securizat, selectați documentul securizat, apoi selectați <Ştergere>.
3
Introduceți codul PIN și selectați <Aplicare>.
Dacă ați selectat mai multe documente care au coduri PIN diferite la pasul 2, se afișează un mesaj. Selectați <Închidere> și selectați din nou documentele securizate în pasul 2.
Începe imprimarea.