> Imprimare > Îmbunătățirea securității pentru a preveni imprimarea documentelor de către alte persoane (Imprimare securizată) (Windows)
8YWW-006

Îmbunătățirea securității pentru a preveni imprimarea documentelor de către alte persoane (Imprimare securizată) (Windows)

În această secțiune este prezentată setarea unui cod PIN la imprimarea unui document de la un computer, pentru a nu permite altor persoane să imprime documentul fără a introduce codul PIN la panoul de control al aparatului.
Parcurgeți pașii 1 și 2.

Pasul 1 Setarea unui cod PIN la imprimarea de la un computer

1
Deschideți documentul în software-ul de aplicație și deschideți ecranul de imprimare.
2
Selectați aparatul în fereastra de imprimare și faceți clic pe [Preferinţe], [Proprietăţi imprimantă] sau [Proprietăţi].
3
Selectați [Secured Print] în [Output Method].
4
Dacă apare ecranul pop-up [Information], faceți clic pe [Da].
Dacă faceți clic pe [Nu], va apărea o casetă de dialog pentru introducerea numelui de utilizator și a codului PIN înainte de imprimare.
Apare caseta de dialog [Secured Print Details].
5
Introduceți [User Name] și [PIN], apoi faceți clic pe [OK].
6
Specificați setările de imprimare, dacă este necesar, și faceți clic pe [OK].
7
Faceți clic pe [Imprimare] sau [OK].
Dacă apare o casetă de dialog [Confirm PIN], verificați numele documentului, numele de utilizator și codul PIN, apoi faceți clic pe [OK].
Datele pentru imprimare sunt trimise la aparat și salvate în memorie ca document în așteptare.
NOTĂ
Un document securizat este șters automat după expirarea perioadei sale de valabilitate. Dacă doriți să modificați perioada de valabilitate, consultați Documentul imprimat de la un computer nu se află pe aparat (Imprimare securizată).
Dacă lăsați documente securizate neimprimate, acestea ocupă spațiu în memorie și pot afecta procesul normal de imprimare. Se recomandă tipărirea rapidă a documentelor securizate.
Puteți confirma cantitatea de memorie ocupată de documentele securizate.
<Monitor stare>  <Informaţii dispozitiv>  <Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.>
Pentru a utiliza întotdeauna același nume de utilizator și același cod PIN,

Pasul 2 Introducerea codului PIN la aparat pentru imprimare

1
Selectați <Imprimare securizată> din ecranul Pornire.
2
Selectați documentul securizat de imprimat și selectați <Start>.
Puteți selecta și imprima mai multe documente securizate prin același cod PIN.
Dacă apare un ecran de selectare a unui utilizator, selectați numele dvs. de utilizator.
Pentru a șterge un document securizat, selectați documentul securizat, apoi selectați <Ştergere>.
3
Introduceți codul PIN și selectați <Aplicare>.
Dacă ați selectat mai multe documente care au coduri PIN diferite la pasul 2, se afișează un mesaj. Selectați <Închidere> și selectați din nou documentele securizate în pasul 2.
Începe imprimarea.