> Съобщения за грешка/Кодове за грешка > Извежда се „Несъответствие на формат хартия и н-ки“
8KCC-001

Извежда се „Несъответствие на формат хартия и н-ки“

Променете настройките на устройството, за да съответстват на размера на заредената хартия.
ЗАБЕЛЕЖКА
Печат от компютър
Проверете дали настройката на хартията в устройството е правилна и също така проверете дали размерът на хартията в драйвера на принтера съответства на размера на заредената хартия.

Ако зареждате хартия в касетата за хартия

1
Заредете хартията.
Уверете се, че водачите на хартията са нагласени в правилната позиция,
Когато зареждате хартия с размер Legal,
2
Изберете <Настр. за хар.> на екрана Начало.
3
Изберете касетата за хартия.
4
Изберете размера на хартията.
Ако сте заредили хартия с размер A5, изберете <A5R>.
Ако размерът на заредената хартия не се показва, изберете <Други формати>.
Ако е заредена хартия с персонализиран размер,
5
Изберете типа на хартията.
ЗАБЕЛЕЖКА
Относно <Свободен>
Ако често се налага да сменяте хартията, която ще заредите, задайте <Свободен>; това ще намали броя на стъпките, необходими за промяна на настройката всеки път. Въпреки това, имайте предвид, че тази настройка позволява на устройството да печата дори ако има несъответствие между настройката за тип хартия в драйвера на принтера и типа хартия, действително заредена в устройството.
Когато настройката за тип хартия в драйвера на принтера е [Auto], устройството работи по същия начин, както когато типът хартия е [Plain 1].

Ако зареждате хартия в многофункционалната тава

1
Заредете хартията.
Подравнете водача за хартия плътно спрямо ширината на хартията.
C1333P
2
Изберете размера на хартията.
Ако сте заредили хартия с размер A5, изберете <A5R>.
Ако размерът на заредената хартия не се показва, изберете <Други формати>.
Ако е заредена хартия с персонализиран размер,
Ако екранът за размер на хартията не се показва дори когато хартията е заредена в многофункционалната тава,
3
Изберете типа на хартията.
ЗАБЕЛЕЖКА
Относно <Свободен>
Ако често се налага да сменяте хартията, която ще заредите, задайте <Свободен>; това ще намали броя на стъпките, необходими за промяна на настройката всеки път. Въпреки това, имайте предвид, че тази настройка позволява на устройството да печата дори ако има несъответствие между настройката за тип хартия в драйвера на принтера и типа хартия, действително заредена в устройството.
Когато настройката за тип хартия в драйвера на принтера е [Auto], устройството работи по същия начин, както когато типът хартия е [Plain 1].