> Отстраняване на неизправности > Печатането от компютър предизвиква грешка (мрежова среда)
8KCC-00A

Печатането от компютър предизвиква грешка (мрежова среда)

Ако промените IP адреса на устройството или добавите принтер, може да възникне грешка и печатането да не е възможно.
Този проблем възниква, когато има проблем с настройката на порта за печат. Влезте в компютъра като администратор и конфигурирайте настройките.
1
В Windows изберете [ Start]  [ Настройки].
2
Щракнете върху [Устройства].
3
Щракнете върху [Принтери и скенери].
4
Щракнете върху иконата на драйвера на устройството и щракнете върху [Manage].
5
Щракнете върху [Свойства на принтера].
6
Щракнете върху раздела [Портове].
7
Конфигурирайте настройките на порта.
За да добавите порт,
Добавете нов порт, ако сте променили IP адреса на устройството или ако не сте избрали правилния порт, когато сте инсталирали драйвера от папката на принтера в Windows.
За да промените типа и номера на порта,
Ако промените настройките на протокола за печат (LPD или RAW) или номера на порта на устройството, променете също настройките на компютъра на същите настройки. Тази операция не е необходима за WSD порта.
8
Щракнете върху [Затвори].