> Друк > Підвищення рівня конфіденційності для запобігання друку документів іншими особами (захищений друк) (для Windows)
8SC5-006

Підвищення рівня конфіденційності для запобігання друку документів іншими особами (захищений друк) (для Windows)

Нижче наведено інструкції, як установлювати PIN-код під час друку документа з комп’ютера, щоб інші могли роздрукувати документ, лише ввівши PIN-код на панелі керування апарата.
Виконайте кроки 1 і 2.

Крок 1. Встановлення PIN-коду під час друку з комп’ютера

1
Відкрийте документ у прикладній програмі, а потім відкрийте екран друку.
2
Виберіть апарат із вікна друку й клацніть [Preferences], [Printer properties] або [Properties].
3
Виберіть [Захищений друк] у розділі [Спосіб виведення].
4
Якщо з’явиться спливаюче вікно [Інформація], клацніть [Yes].
Якщо клацнути значення [No], перед початком друку з’явиться діалогове вікно із запитом ввести ім’я користувача та PIN-код.
З’явиться діалогове вікно [Відомості про захищений друк].
5
Введіть [Ім’я користувача] і [PIN-код], а потім клацніть [OK].
6
У разі необхідності зазначте параметри друку й клацніть [OK].
7
Клацніть [Друк] або [OK].
Якщо з’явиться діалогове вікно [Підтвердити PIN-код], перевірте ім’я документа, ім’я користувача та PIN-код, а потім клацніть [OK].
Дані друку будуть надіслані до апарата й збережені в пам’ять як документи, які очікують на друк.
ПРИМІТКА
Після завершення терміну дії захищеного документа його буде видалено автоматично. Якщо потрібно змінити термін дії захищеного документа, зверніться до розділу Роздрукованих із комп’ютера документів немає в апараті (захищений друк).
Якщо залишається ненадрукований захищений документ, він займатиме місце в пам’яті й може перешкоджати нормальному друку. Рекомендується відразу друкувати захищені документи.
Можна зазначити обсяг пам’яті, який займатимуть захищені документи.
<Монітор стану>  <Відомості про пристрій>  <Викор. пам’яті ф-цією захищ. друку>
Щоб завжди використовувати ті самі ім’я користувача та PIN-код,

Крок 2. Введення PIN-коду на апараті для друку

1
Виберіть <Захищ. друк> на екрані Головний.
2
Виберіть захищений документ, який потрібно роздрукувати, і натисніть <Пуск>.
Можна вибрати й надрукувати кілька документів, захищених тим самим PIN-кодом.
Якщо з’являється екран із запитом вибрати користувача, виберіть своє ім’я користувача.
Щоб видалити захищений документ, виберіть його й натисніть <Видалити>.
3
Введіть PIN-код і виберіть <Застосувати>.
Якщо під час кроку 2 вибрано кілька документів, захищених різними PIN-кодами, відобразиться повідомлення. Виберіть <Закрити>, а потім знову поверніться до кроку 2 й виберіть захищені документи.
Розпочнеться друк.