> Друк > Роздрукованих із комп’ютера документів немає в апараті (захищений друк)
8SC5-008

Роздрукованих із комп’ютера документів немає в апараті (захищений друк)

Захищений документ буде автоматично видалено після завершення терміну його дії. Нижче наведено інструкції, як змінити термін дії документа.
1
Виберіть <Меню> на екрані Головний.
2
Виберіть <Параметри функції>  <Захищений друк>.
Якщо відображається екран входу в систему,
3
Виберіть <Час видал. завд. захищ. друку>.
4
Змініть період часу, протягом якого захищений документ зберігатиметься в пам’яті, і виберіть <Застосувати>.
5
Виберіть <Застосувати>.
6
Виберіть <OK>.
7
Вимкніть апарат. Через 10 секунд знову ввімкніть його.