> Afdrukken > Het document dat vanaf een computer is afgedrukt, bevindt zich niet op het apparaat (Beveiligde afdruk)
8S7S-008

Het document dat vanaf een computer is afgedrukt, bevindt zich niet op het apparaat (Beveiligde afdruk)

Een beveiligd document wordt automatisch verwijderd nadat de geldige periode is verstreken. Hier wordt beschreven hoe u de geldige periode kunt wijzigen.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Functie-instellingen>  <Beveiligde afdruk>.
Als een aanmeldingsscherm wordt weergegeven,
3
Selecteer <Wistijd beveiligde afdruk>.
4
Kies de tijdsduur die een beveiligd document in het geheugen wordt bewaard, en druk op .