> Utskrift > Forbedret sikkerhet for å hindre andre i å skrive ut et dokument (sikker utskrift) (macOS)
8S7U-007

Forbedret sikkerhet for å hindre andre i å skrive ut et dokument (sikker utskrift) (macOS)

Her beskrives hvordan du stiller inn en PIN-kode ved utskrift av et dokument fra en datamaskin, slik at andre ikke kan skrive ut dokumentet uten å angi PIN-koden, på kontrollpanelet på datamaskinen.
Utfør trinn 1 til trinn 3.

Trinn 1: Aktivere sikker utskrift på en datamaskin

1
Klikk på [Systemegenskaper] [Skrivere og skannere].
2
Velg denne maskinen fra listen med skrivere.
3
Klikk på [Alternativer og utstyr].
4
På fanen [Valg] merker du av i boksen [Secured Print] og klikker på [OK].

Trinn 2 Stille inn en PIN-kode ved utskrift fra en datamaskin

1
Velg [Skriv ut] i [Arkiv]-menyen i programmet.
2
Velg maskinen i [Skriver].
3
Velg [Special Features] i hurtigmenyen.
4
I [Job Processing], velger du [Secured Print].
5
Klikk på [Skriv ut].
6
Angi [Document Name], [User Name] og [PIN], og klikk på [OK].
Utskriftsdataene sendes til maskinen, og lagres i minnet som et ventende dokument.
MERK
Et sikret dokument slettes automatisk etter gyldighetsperioden er utløpt. Hvis du vil endre gyldighetsperiode, se Dokumentet som skrives ut fra en datamaskin finnes ikke i maskinen (sikker utskrift).
Hvis du lar sikre dokumenter forbli ikke utskrevet, tar de plass i minnet og kan hindre vanlig utskrift. Det anbefales at du skriver ut sikre dokumenter snart.
Du kan sjekke hvor mye minne som brukes av sikre dokumenter.
  <Enhetsstatus>  <Minnebruk for sikker utskrift>

Trinn 3 Angi PIN-kode på maskinen for å skrive ut

1
Velg <Sikker utskrift> på Hjem-skjermen.
2
Velg det sikre dokumentet som skal skrives ut.
Hvis skjermbildet for å velge bruker vises, velger du brukernavnet ditt.
3
Skriv inn PIN-koden og trykk på .
Hvis du valgte flere dokumenter med ulike PIN-koder i trinn 2, vises en melding. Velg <Lukk>, og deretter de sikre dokumentene på nytt i trinn 2.
Utskriften starter.