> Før du spør > Informasjon du må ha klar når du kontakter oss
8S7U-00E

Informasjon du må ha klar når du kontakter oss

Ha følgende informasjon klar for å sikre god service.
Produktnavn (LBP673Cdw)
Forhandleren der du kjøpte maskinen
Detaljer om problemet (for eksempel hva du gjorde, og hva som skjedde som et resultat av dette)
Serienummeret (finnes på etiketten på baksiden av maskinen)
LBP673Cdw
MERK
Kontrollere serienummeret fra betjeningspanelet
  <Enhetsstatus> <Serienummer>.
VIKTIG
Du må ikke demontere eller reparere maskinen selv
Hvis du demonterer eller reparerer maskinen selv, kan det hende at den ikke dekkes av garantien.