> ก่อนติดต่อสอบถาม > โปรดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา
9FRA-00E

โปรดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อมเพื่อการบริการที่ราบรื่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ (LBP674Cx / LBP673Cdw / LBP248x / LBP246dw / LBP243dw / LBP122dw / LBP121dn)
ตัวแทนที่คุณซื้อเครื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของคุณ (เช่น คุณทำอะไรไป และเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ (ที่พบบนป้ายด้านหลังเครื่อง)
LBP674Cx / LBP673Cdw
LBP248x / LBP246dw / LBP243dw
LBP122dw / LBP121dn
หมายเหตุ
การตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์จากแผงควบคุมการทำงาน
<Status Monitor> ( <ข้อมูลอุปกรณ์>/<สถานะอุปกรณ์> <หมายเลขผลิตภัณฑ์>.
ข้อสำคัญ
อย่าถอดส่วนประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
หากคุณถอดส่วนประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง อาจไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน