> Thông Báo Lỗi/Mã Lỗi > “Bộ nhớ đầy.” Xuất Hiện Trên Màn Hình Hiển Thị (Màn Hình), Và Không Thể Thực Hiện Thao Tác
9FRC-002

“Bộ nhớ đầy.” Xuất Hiện Trên Màn Hình Hiển Thị (Màn Hình), Và Không Thể Thực Hiện Thao Tác

Không thể tiếp tục thao tác do bộ nhớ đầy. Kiểm tra những điều sau đây cho các nguyên nhân và giải pháp.

Không thể in vì máy không có đủ bộ nhớ trống.

Nếu có tài liệu đang chờ được in, hãy chờ cho đến khi máy hoàn tất quá trình xử lý chúng.
Nếu có tài liệu đã nhận được lưu trữ trong bộ nhớ, hãy in hoặc xóa tài liệu đó.
Tối ưu hóa tập tin hoặc chia nhỏ tập tin để tập tin trở nên nhỏ hơn, sau đó in ra.
LƯU Ý
Chất lượng hình ảnh có thể bị giảm nếu máy hết bộ nhớ trong quá trình in, và bạn cũng có thể đặt máy hủy thao tác in.
LBP674Cx / LBP673Cdw
<Menu> <Cài Đặt Chức Năng> <Máy in> <Cài Đặt Máy In> <Xuất Ra Hình Đã Nén> <Hiển Thị Lỗi>  
LBP248x / LBP246dw / LBP243dw
<Menu> <Cài Đặt Chức Năng> <Máy in> <Cài Đặt Máy In> <XPS> <Xuất Ra Hình Đã Nén> <Hiển Thị Lỗi>