> Mencetak > Meningkatkan Keselamatan untuk Menghalang Orang Lain Mencetak Dokumen (Cetakan Selamat) (Windows) (LBP674Cx / LBP673Cdw / LBP248x / LBP246dw)
9FS3-006

Meningkatkan Keselamatan untuk Menghalang Orang Lain Mencetak Dokumen (Cetakan Selamat) (Windows) (LBP674Cx / LBP673Cdw / LBP248x / LBP246dw)

Cara untuk menetapkan PIN semasa mencetak dokumen daripada komputer supaya orang lain tidak boleh mencetak dokumen tanpa memasukkan PIN pada panel kawalan mesin diterangkan di sini.
Lakukan langkah 1 dan langkah 2.

Langkah 1 Menetapkan PIN semasa mencetak daripada komputer

1
Buka dokumen dalam perisian aplikasi, dan buka skrin cetakan.
2
Pilih mesin di tetingkap cetak, dan klik [Preferences], [Printer properties], atau [Properties].
3
Pilih [Pencetakan Selamat] dalam [Kaedah Output].
4
Jika skrin timbul [Maklumat] muncul, klik [Yes].
Jika anda klik [No], kotak dialog muncul untuk memasukkan nama pengguna dan PIN sebelum mencetak.
Kotak dialog [Butiran Pencetakan Selamat] muncul.
5
Masukkan [Nama Pengguna] dan [PIN], dan klik [OK].
6
Tentukan tetapan cetakan jika perlu, dan klik [OK].
7
Klik [Print] atau [OK].
Jika kotak dialog [Sahkan PIN] muncul, semak nama dokumen, nama pengguna, dan PIN, dan kemudian [OK].
Data cetakan dihantar ke mesin, dan disimpan dalam memori sebagai dokumen menunggu.
NOTA
Dokumen selamat dipadamkan secara automatik selepas tempoh sahnya telah berlalu. Jika anda ingin menukar tempoh sah, lihat Dokumen yang Dicetak daripada Komputer Tiada di Mesin (Cetakan Selamat) (LBP674Cx / LBP673Cdw / LBP248x / LBP246dw).
Jika anda membiarkan dokumen selamat tidak dicetak, ia mengambil ruang dalam memori dan mungkin menghalang pencetakan biasa. Adalah disyorkan untuk mencetak dokumen selamat segera.
Anda boleh mengesahkan jumlah memori yang diambil oleh dokumen selamat.
<Pgawas Status> ( <Maklumat Peranti>/<Status Peranti>  <Pnggunan Ingatn Cetakn Selamat>
Sentiasa menggunakan nama pengguna dan PIN yang sama,

Langkah 2 Masukkan PIN pada mesin untuk mencetak

1
Pilih <Cetakn Selamat> di skrin Rumah.
2
Pilih dokumen selamat untuk dicetak.
Pada model panel sentuhan, pilih kotak semak bagi dokumen selamat untuk dicetak, dan pilih <Mula>. Anda boleh memilih dan mencetak berbilang dokumen selamat yang dilindungi oleh PIN yang sama.
Jika skrin untuk memilih pengguna muncul, pilih nama pengguna anda.
Apabila menggunakan model panel sentuhan, anda boleh memilih dan memadamkan berbilang dokumen selamat pada masa yang sama. Pilih kotak semak bagi dokumen selamat untuk dipadamkan, dan pilih <Padam>.
3
Masukkan PIN, dan tekan <Guna> ().
Jika anda memilih berbilang dokumen dengan PIN yang berbeza dalam langkah 2, mesej dipaparkan. Pilih <Tutup>, dan kemudian pilih dokumen selamat sekali lagi dalam langkah 2.
Pencetakan bermula.