> Sebelum Bertanya > Maklumat Yang Perlu Disediakan Apabila Menghubungi Kami
9FS3-00E

Maklumat Yang Perlu Disediakan Apabila Menghubungi Kami

Pastikan maklumat berikut disediakan untuk memastikan perkhidmatan yang lancar.
Nama produk (LBP674Cx / LBP673Cdw / LBP248x / LBP246dw / LBP243dw / LBP122dw / LBP121dn)
Penjual di mana anda membeli mesin
Butiran tentang masalah anda (seperti apa yang telah anda lakukan dan apa terjadi selepas itu)
Nombor siri (boleh didapati pada label bahagian belakang mesin)
LBP674Cx / LBP673Cdw
LBP248x / LBP246dw / LBP243dw
LBP122dw / LBP121dn
NOTA
Periksa nombor siri pada panel operasi
<Pgawas Status> ( <Maklumat Peranti>/<Status Peranti> <Nombor Siri>.
PENTING
Jangan menceraikan atau membaiki mesin dengan sendiri
Jika anda menceraikan atau membaiki mesin dengan sendiri, ia mungkin tidak akan diliputi oleh waranti.