> Innan du börjar skriva ut > Vilken är den bästa tidpunkten för kalibrering?
91H3-004

Vilken är den bästa tidpunkten för kalibrering?

Vi rekommenderar att du kalibrerar färgerna regelbundet för att kunna skriva ut med jämna färger.
Följande tabell visar kombinationerna av tidpunkter för kalibrering och kalibreringstyperna.
Varje dag
Automatisk toningskalibrering
Kalibrering av imagePRESS Server
När du ändrar typen av papper du skriver ut på
Automatisk toningskalibrering
Kalibrering av imagePRESS Server
Om du upptäcker oregelbundenheter i färgen, efter behov
Automatisk toningskalibrering
Skuggkorrigering
Automatisk korrigering av färgton
Kalibrering av imagePRESS Server
Kalibreringens ordningsföljd
Om du vill återskapa standarden för kalibrering