> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Vid utskrift på bestruket papper kommer ojämn glättning som ser ut som regn att synas på bildens framkant
91H3-021

Vid utskrift på bestruket papper kommer ojämn glättning som ser ut som regn att synas på bildens framkant

Tonern kan inte fastna på pappret eftersom för mycket vattenånga avdunstar från papprets yta.
← Matningsriktning
Åtgärd
Placera maskinen i ett rum med stabil och lämplig temperatur och luftfuktighet. Förvara pappret i samma miljö som maskinen. Du hittar information om lämplig temperatur och fuktighet i annan vägledning, som Användarhandbok.
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera glättning> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Justera glättning> → justera värdet för Blankt mot minusänden.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Justera glättning”