> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Bilden på kuvertet är gnuggad
91H3-023

Bilden på kuvertet är gnuggad

Färger ser ojämna ut på grund av tjockleksskillnaden hos kuverten. Se lösningen nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Just temp. för att undvika veck> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Just temp. för att undvika veck> → justera värdet mot minusänden.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Ändra skrynkelkorrigeringsnivån” i Användarhandbok