> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Text och bilder skrivs inte ut tydligt
91H3-01X

Text och bilder skrivs inte ut tydligt

Det finns en hög sannolikhet för att kondens kan bildas på fotokonduktorns trumma eftersom skrivaren är installerad i en varm eller fuktig miljö. Öka temperaturen hos trumman.
Åtgärd
Öka temperaturen hos den fotokonduktiva trumman.
VIKTIGT!
Kontakta alltid din återförsäljare eller servicerepresentant innan du justerar fotokonduktorns trumtemperatur. En ökning av trumtemperaturen kan medföra att framkallaren försämras.
Tryck på  → <Justering/underhåll> → <Justera bildkvaliteten> → <Justera trumtemperatur> → välj <Hög>.
 ”Inställningar/Registrering”> ”<Justering/underhåll>” > ”<Justera bildkvaliteten>” i Användarhandbok > se underavsnitt ”<Justera trumtemperatur>”