> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Tonern är inte fixerad i den konkava delen av texturerat papper
91H3-024

Tonern är inte fixerad i den konkava delen av texturerat papper

Värmekvantiteten för tonerfixering kan vara otillräcklig, eller så är överföringsinställningen kanske inte optimal. Se lösningarna nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
Placera maskinen i ett rum med stabil och lämplig temperatur och luftfuktighet. Förvara pappret i samma miljö som maskinen. Du hittar information om lämplig temperatur och fuktighet i annan vägledning, som Användarhandbok.
Ändra reliefdjupet för att förbättra situationen.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Reliefdjup> och ange <Djup>.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Reliefdjup”
Ändra den sekundära överföringsspänningen för att förbättra situationen.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Justera sekundär överf.spänning> för att justera värdena för både framsidan och baksidan mot plusänden.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Justera sekundär överföringsspänning” i Användarhandbok