> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark > Grov bild matas ut
91H3-026

Grov bild matas ut

Hastigheten för omjustering av pappret är olämplig. Justera omjusteringshastigheten för pappret mot minusänden.
← Matningsriktning
Åtgärd
Det kan hjälpa att minska papprets omjusteringshastighet.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av din återförsäljare eller servicerepresentant. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om att ändra inställningarna.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj den problematiska papperstypen → <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Justera hastigh för omjust. papper>.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Justera hastigh för omjust. papper”