> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark > Pappret ser smutsigt eller deformerat ut
91H3-028

Pappret ser smutsigt eller deformerat ut

Utmatningsfacket rörde sig uppåt/nedåt medan långa pappersark är staplade på facket.
← Matningsriktning
* Baksida
Åtgärd
Om du använder långa pappersark tar du bort det utmatade materialet så snart jobbet är klart.
Ha 1 långt ark i facket innan du gör en utmatning.