> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark > Många glättade ränder syns längs med pappersmatningsriktningen
91H3-029

Många glättade ränder syns längs med pappersmatningsriktningen

Överföringshastigheten för pappersutmatningen är olämplig. Se lösningarna nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
Placera maskinen i ett rum med stabil och lämplig temperatur och luftfuktighet. Du hittar information om lämplig temperatur och fuktighet i annan vägledning, som Användarhandbok.
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera glättning> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Justera glättning> för att justera värdet mot minusänden.
Överföringshastigheten för pappersutmatningen är olämplig. Justera överföringshastigheten för pappret mot minusänden. Om situationen inte förbättras ställer du in den på plus.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av din återförsäljare eller servicerepresentant. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om att ändra inställningarna.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj den problematiska papperstypen → <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Just. papp.överf. i inv./utmatn.omr.>.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Just. papp.överf. i inv./utmatn.omr.”