> Inställningar och justeringar på skrivaren > Pappret eller kuvertet är skrynkligt
91H3-012

Pappret eller kuvertet är skrynkligt

Papper eller kuvert tenderar att skrynklas om skrivaren installeras i en varm eller fuktig miljö, eller om pappret eller kuvertet är för tunt. Se lösningarna nedan.
Kuvert
← Matningsriktning
Tunt papper
← Matningsriktning
Åtgärd
Placera maskinen i ett rum med stabil och lämplig temperatur och luftfuktighet. Förvara pappret i samma miljö som maskinen. Du hittar information om lämplig temperatur och fuktighet i annan vägledning, som Användarhandbok.
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera glättning> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Justera glättning> → justera värdet mot minusänden.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Justera glättning”
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Just temp. för att undvika veck> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Just temp. för att undvika veck> för att justera värdet mot plusänden.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Ändra skrynkelkorrigeringsnivån” i Användarhandbok