> Bli effektivare > Så här byter du papperskälla automatiskt
91H3-01C

Så här byter du papperskälla automatiskt

Genom att använda automatiskt lådbyte kan du mata papper från en annan papperslåda när pappret i en viss papperslåda tar slut. Se lösningarna nedan.
Automatiskt lådbyte är en funktion som automatiskt matar papper från en annan papperslåda när pappret i en viss papperslåda tar slut. Du kan förhindra att pappret i maskinen tar slut genom att aktivera den här funktionen. I detta avsnitt förklaras hur man använder automatiskt lådbyte för stora utskriftsjobb som skrivs ut från t.ex. en dator.
VIKTIGT!
Var försiktig när du fyller på papperslådor eller pappersmagasin så att du inte öppnar den papperslåda eller det pappersmagasin som maskinen håller på att använda. Det kan orsaka pappersstopp.
Exempel: Skriva ut 7 000 sidor i rad med Normalt 1 (64 till 75 g/m2 (17 till 20 lb arkiv)) med POD Deck Lite-C
Pappersmagasinet i huvudenheten har vänster och höger papperskällor, och båda kan stapla upp till 1 250 ark papper (64 g/m2 (17 lb arkiv)). POD Deck Lite-C kan stapla upp till 4 000 ark papper (64 g/m2 (17 lb arkiv)). Med automatiskt lådbyte kan du fylla på papper i pappersmagasinen i takt med att pappret tar slut utan att stoppa utskriften. Om du fortsätter fylla på pappersmagasinen så att de inte tar slut kan du skriva ut 7 000 ark utan avbrott. Papperskällan ändras 3 gånger för att slutföra utskriftsjobbet.

Ange inställningarna på maskinen

När du har laddat 1 250 ark papper i både vänster och höger magasin i huvudenheten och 4 000 ark papper i POD Deck Lite-C anger du följande inställningar.
1
Tryck på  → <Funktionsinställningar> → <Gemensamma> → <Inställn. för pappersmatning> → <På/av för automatiskt papperslådval>.
2
Välj <Skrivare>.
OBS!
Om du avmarkerar kryssrutan för <Högsta produktivitet> byter maskinen från en papperskälla till en annan efter att pappret i papperskällan som används för pappersmatning har tagit slut. Utskriften avbryts tillfälligt medan papperskällan byts. Om du markerar kryssrutan för <Högsta produktivitet> byter maskinen papperskälla till en annan vid 50 till 100 pappersark kvar i papperskällan som används. Detta kan förhindra att ett utskriftsjobb avbryts och därmed bidra till att öka produktiviteten.
3
Välj <På> för papperskällor , och .
4
Välj <Använd grupp> → tryck på <Ändra> för papperskälla .
5
Välj <Grupp 2> → tryck på <OK>.
6
På samma sätt som du ändrar inställning för papperskälla , ändrar du <Grupp 1> till <Grupp 2> för papperskällor  och .
OBS!
Papperskällorna  och  motsvarar pappersmagasinen i huvudenheten. Papperskällan motsvarar POD Deck Lite-C.

Ange utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen

1
På [Devices and Printers], högerklickar du på maskinikonen → välj [Printing Preferences]
2
Välj fliken [Paper source] och ange inställningarna som beskrivs nedan → klicka på [OK].
[Paper source]
Välj [Låda 5].

Starta ett utskriftsjobb

När maskinen börjar skriva ut matas papper från den övre lådan i POD Deck Lite-C. När papperskällan ändras följer du proceduren nedan.
1
Tryck på  → välj fliken <Förbrukningsartiklar/Övrigt>.
2
Kontrollera att papperskällan har ändrats till papperskällan i huvudenheten.
Papperskällan som används är gulmarkerad på bilden i det nedre vänstra hörnet på skärmen.
3
Fyll på papper i den övre lådan i POD Deck Lite-C.
4
På samma sätt fyller du på papper i pappersmagasinet i huvudenheten.
När pappersmagasinet i huvudenheten har slut på papper ändras papperskällan till en annan papperslåda igen. Fyll på papper på samma sätt.
OBS!
Du behöver inte stoppa ett utskriftsjobb när du fyller på papper.
När du slutför ett utskriftsjobb måste du återställa inställningen både på maskinen och i skrivardrivrutinen för att förhindra att inställningen tillämpas för nästa jobb.
Du kan använda automatiskt lådbyte för olika syften utöver de som nämns i detta avsnitt. För mer information, se följande.
 ”Om maskinen” > ”Placera original och fylla på papper” > ”Ange pappersformat och -typ” > ”Automatiskt välja rätt papperskälla för en viss funktion” i Användarhandbok