> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Hur man får transparenseffekter att fungera som avsett
91H3-00A

Hur man får transparenseffekter att fungera som avsett

Om du anger en transparensinställning för att göra den överlappande delen av flera objekt transparent, eller för att skriva ut objektet med en bakgrundsskugga, kan utskrifterna vara annorlunda mot vad du förväntade dig. Till exempel kan den transparenta delen ha en annan färg, eller så kan en ruta visas runt skuggan och transparensen på utskriften. Om dessa problem uppstår på grund av material i RGB-färgläge kan procedurerna som beskrivs nedan hjälpa dig att åtgärda problemen.
OBS!
Följande procedur fungerar bara om materialet är en PDF-fil i RGB-färgläge.
1
Dubbelklicka på jobbet i Command WorkStation på imagePRESS Server.
[Job Properties] visas.
2
Välj fliken [COLOR] och markera sedan kryssrutan för [Optimize RGB transparency].
3
Klicka på [OK].
Skriv ut en provsida för att kontrollera det färdiga resultatet. Om du är nöjd med resultatet kan du skriva ut jobbet.
Annan åtgärd