> Quan s'imprimeixen imatges com aquesta > Apareixen bandes a les impressions > A la impressió apareixen bandes perpendiculars a la direcció d'alimentació
8W3Y-01H

A la impressió apareixen bandes perpendiculars a la direcció d'alimentació

La banda de transferència intermèdia està arrugada. Netegeu l'interior de la unitat principal diverses vegades.
← Direcció d'alimentació
Solució
Si no heu utilitzat l'equip durant un període de temps llarg, pot ser que la banda de transferència intermèdia s'arrugui. Si això succeeix, netegeu l'interior de la unitat principal diverses vegades.
Premeu  → [Ajust/Manteniment] → [Manteniment] → [Netejar interior de la unitat principal].
 "Configuració" > "Ajust/Manteniment" > "Manteniment" a la Guia de l'usuari > vegeu la subsecció "Netejar interior de la unitat principal"