> Opcions i ajustaments per a l'ús de Command WorkStation 6.7 > Com es resolen els problemes de sobreimpressió
8W3Y-00J

Com es resolen els problemes de sobreimpressió

Difereix el color de les impressions d'allò que esperàveu perquè el color de dalt cala l'àrea de sota encara que establíssiu la sobreimpressió a l'aplicació? En altres casos, difereix el color de les impressions d'allò que esperàveu perquè el color de dalt no cala l'àrea de sota ja què heu establert la sobreimpressió a l'aplicació per error? Seguiu el procediment següent per solucionar els problemes.
1
Feu doble clic al treball a Command WorkStation a l'imagePRESS Server.
Es mostra [Job Properties].
2
Feu clic a la pestanya [COLOR] → canvieu les opcions d'impressió per a <Composite overprint>, com calgui.
Sobreimpressió
Marqueu la casella de <Composite overprint>.
Cancel·lar la sobreimpressió
Desmarqueu la casella de <Composite overprint>.
3
Feu clic a [OK].
Imprimiu un full de prova per comprovar el resultat acabat. Si esteu satisfet amb el resultat, podeu imprimir el treball. En cas contrari, comproveu el treball i les opcions de l'aplicació.
Sobreimpressió en negre