> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru > Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám nebo stopy podobné stopám pomačkání
8W4S-02J

Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám nebo stopy podobné stopám pomačkání

Rychlost podávání papíru není vhodná. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám.
← Směr podávání
 
Na koncové hraně se objeví stopy podobné stopám pomačkání.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, pomalu nastavte hodnotu následujících tří položek směrem k plusu.
<Nastavit rychlost fixace>
<Nast. převod papíru v obl. chlazení>
<Upr. převod pap. v obl. inv./výst.>
DŮLEŽITÉ
Tato funkce může ovlivnit způsob podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u tří položek, které potřebují úpravu, a pomalu nastavte jednotlivé hodnoty směrem k plusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz následující položky v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“
„Nastavit rychlost fixace“
„Nast. převod papíru v obl. chlazení“
„Upr. převod pap. v obl. inv./výst.“