> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na obou okrajích stránky se objevují lesklé pruhy paralelní ke směru podávání.
8W4S-01K

Na obou okrajích stránky se objevují lesklé pruhy paralelní ke směru podávání.

Součásti povrchu fixační oblasti jsou drsné. Obnovte fixační oblast.
← Směr podávání
←»Směr podávání
Řešení
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Údržba] → [Obnovit fixační oblast].
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení/Údržba“ > „Údržba“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz dílčí sekce „Úroveň automatického obnovení fixační oblasti“