> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Část obrazu je vybledlá a ve vybledlé oblasti se objevují jemné pruhy
8W4S-01L

Část obrazu je vybledlá a ve vybledlé oblasti se objevují jemné pruhy

Primární napětí přenášející toner na papír neodpovídá konkrétním vlastnostem papíru nebo se používá příliš velké množství toneru. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit primární přenosové napětí> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit primární přenosové napětí> → nastavte hodnotu napětí černé barvy směrem do mínusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz „Nastavit primární přenosové napětí“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“
Situaci zlepšíte tím, že provedete automatické nastavení gradace, které upraví celkové množství toneru.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Autom. nastavení gradace].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v dokumentu Uživatelská příručka