> Vyšší účinnost > Výběr přihrádky na papír s vyšší kapacitou vkládání papíru pro tisk větších objemů
8W4S-01A

Výběr přihrádky na papír s vyšší kapacitou vkládání papíru pro tisk větších objemů

Pro každou funkci lze zadat přihrádku na papír. Podívejte se na níže uvedené řešení.
Finišer má více než jednu přihrádku na papír a do spodní přihrádky lze uložit více výtisků než do horní. Pokud pro tisk větších objemů zvolíte nižší přihrádku, výkonnost se zvýší, protože nebudete muset odebírat vytištěný papír tak často.

Staple Finisher-AF

Kapacita vkládání papíru u přihrádky B je vyšší než u přihrádky A. Další informace o specifikaci výstupní přihrádky najdete v následující části.
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení funkcí“> „Běžný“ > „Nastavení výstupu papíru“ > „Nastavení výstupní přihrádky“ v dokumentu Uživatelská příručka

Režim Objemná sada

Pokud režim Objemná sada nastavíte na možnost Zapnuto, výtisky se budou řadit do přihrádek v pevně daném pořadí. Pokud například tisknete úlohy do přihrádky A a B na finišeru Staple Finisher-AF se zapnutým režimem Objemná sada, výtisky se budou nejdříve ukládat do přihrádky B, a když přihrádka B dosáhne své kapacity, začne se tištěný papír ukládat do přihrádky A. Výkonnost můžete zvýšit tím, že režim Objemná sada nastavíte na možnost Zapnuto a nejdříve použijete přihrádku B. Další informace o režimu Objemná sada naleznete v následující části.
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení funkcí“ > „Běžný“ > „Nastavení výstupu papíru“ > „Režim Objemná sada“ v dokumentu Uživatelská příručka
POZNÁMKA
Je-li papír o hmotnosti 326 až 400 g/m2 (120,6 až 147,9 lb přebal) podáván do výstupní přihrádky B, v případě použití vysoce tuhého papíru může docházet k zachycení papíru a výskytu škrábanců na obrazech s vysokou sytostí.