> Nastavení a úpravy pomocí aplikace Command WorkStation 6.7 > Postup uložení úlohy pro tisk v budoucnu
8W4S-00S

Postup uložení úlohy pro tisk v budoucnu

Pomocí archivace úlohy, která se bude v budoucnu tisknout vícekrát, můžete tuto úlohu v Command WorkStation vytisknout znovu. Podívejte se na níže uvedené řešení.
1
Klikněte na [PRINTED] nebo [HELD] v apliakci Command WorkStation.
2
Klikněte pravým tlačítkem na úlohu, kterou chcete archivovat, a klikněte na položku [Archive].
3
V případě potřeby zadejte umístění archivu a klikněte na [OK].
Úloha se uloží do fronty archivovaných úloh.