> Når billeder som disse printes > Når mærker, der er lavet ved papirtransport, er blivende > Forvrængede eller skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed
8W5J-02F

Forvrængede eller skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed

Hastigheden for papirtransport er ikke egnet. Se løsningerne nedenfor.
Der forekommer forvrængede mærker.
← Fremføringsretning
 
Der forekommer skrabelignende mærker.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
For at forbedre denne situation skal du justere hver værdi ens mod minusenden for følgende tre elementer.
<Justér fikseringshastighed>
<Justér papirtransp. i køleområde>
<Justér papirtransp i inv./outp.-omr.>
VIGTIGT
Denne funktion kan påvirke, hvordan papir fremføres. Da forøgelse af værdien i stor grad kan forårsage papirstop, anbefaler vi, at du justerer værdierne i små trin.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den papirtype, du anvender, der har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for de tre elementer, der har behov for justering, for at justere hver værdi ens mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se følgende elementer under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
"Justér fikseringshastighed"
"Justér papirtransp. i køleområde"
"Justér papirtransp i inv./outp.-omr."