> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Der forekommer hvide pletter som blærer
8W5J-024

Der forekommer hvide pletter som blærer

Temperaturen til fiksering af toner svarer ikke til papirets specifikke egenskaber. Justér glansværdien mod minusenden.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér glans/Fint sort>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → juster værdien for [Glans] mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér glans/Fint sort" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"