> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Der printes et groft billede
8W5J-022

Der printes et groft billede

Papirets hastighed for papiromgruppering er upassende til ikke-coatet papir eller genbrugspapir med lav basisvægt.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen, når du bruger tykt papir, der vejer mere end 182 g/m2, ved at vælge [Billedkvalitetsprioritet] for <Skift justering af fikseringstemperatur>.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Skift justering af fikseringstemperatur] → vælg [Billedkvalitetsprioritet].
 "Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér billedkvalitet" i Brugervejledning > se underafsnittet "Skift justering af fikseringstemperatur"
Det kan hjælpe at formindske hastigheden for papiromgruppering.
VIGTIGT
Tillad ikke andre end systemadministratoren at ændre indstillingerne nedenfor. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Sådan reducerer du hastigheden: Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den problematiske papirtype → [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér hast. for papiromgruppering>.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér hast. for papiromgruppering" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"