> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > I billeder med høj tæthed forekommer områder med uensartet glans, tonerstænk omkring kanterne eller små, hvide pletter
8W5J-020

I billeder med høj tæthed forekommer områder med uensartet glans, tonerstænk omkring kanterne eller små, hvide pletter

Den sekundære spænding, der overfører toner til papiret, svarer ikke til papirets specifikke egenskaber. Se løsningen nedenfor.
Områder med ujævn glans kan forekomme i billeder med høj tæthed. (Type A)
Toner kan sprøjte omkring kanterne af billeder med høj tæthed. (Type A)
Der ses små, hvide pletter, der ser ud som bobler. (Type B)
Der ses små, hvide pletter. (Type B)
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér sek. overførselsspænding>, så den passer til papirets specifikke egenskaber. Der er to typer problemer: type A og type B. Justér værdien i forhold til problemet med dit print.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér sek. overf.spænding> → justér overførselsspænding. For type A skal du justere spændingsværdien mod plusenden. For type B skal du justere spændingsværdien mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér sek. overf.spænding" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"