> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Printets opløsning er lav
8W5J-021

Printets opløsning er lav

Indstillingerne for rastersimulering er ikke passende for det billede, der printes. Justér indstillingerne for rastersimulering.
Afhjælpning
Du kan forbedre denne situation ved at justere indstillingerne for rastersimulering for at øge afstanden mellem halvtoneprikker.
VIGTIGT
Da farvebalancen kan blive ustabil efter ændring af indstillingerne, skal du først sikre, at du udfører den automatiske nuancejustering (Fuld justering) og derefter udfører den automatiske korrektion af farvetone.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Ditheringsindstillinger] → reducer indstillingsværdien for <Nuancer> og <Opløsning>.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Ditheringsindstillinger" i Brugervejledning