> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Moiré-effekten opstår under kopiering
8W5J-028

Moiré-effekten opstår under kopiering

Moiré forekommer, når prikker med regelmæssige mellemrum overlapper i to eller flere mønstre i et billede. Prikkerne i et halvtonebillede kan danne en moiré-effekt, når de scannes af maskinen. Skift [Originaltype].
Afhjælpning
Vælg [Kort] i [Originaltype] for at reducere moiré-effekten.
Tryk på  → [Kopi] → [Tilvalg] → [Originaltype] → vælg [Kort].