> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Gul fremstår ikke som gul
8W5J-026

Gul fremstår ikke som gul

Rester fra andre tonerfarver er ansamlet på det mellemliggende overførselsbælte. Se løsningerne nedenfor.
Afhjælpning
Dette fænomen kan forekomme, hvis toneren ikke fikseres helt på det papir, du bruger.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér sek. overførselsspænding>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér sek. overf.spænding> → juster spændingsværdien mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér sek. overf.spænding" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér ITB-billedklaring>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér ITB-billedklaring> → start med at vælge plusværdier, og hvis situationen ikke forbedres, kan du prøve at vælge minusværdier.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér ITB-billedklaring" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"