> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > En del af billedet er utydeligt, og der ses fine streger i det utydelige område
8W5J-01L

En del af billedet er utydeligt, og der ses fine streger i det utydelige område

Den primære spænding, der overfører toner til papiret, svarer ikke til papirets specifikke egenskaber, eller der bruges for meget toner. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér primær overførselsspænding>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér primær overførselsspænding> → justér spændingsværdien for sort mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér primær overførselsspænding" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
Denne situation kan forbedres ved at udføre en automatisk justering af farveforløb, der justerer den samlede tonermængde.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Automatisk justering af forløb].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning