> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > Ved print på tyndt coated papir kan der forekomme streger ved den midterste del af papirets bagkant.
8W5J-01U

Ved print på tyndt coated papir kan der forekomme streger ved den midterste del af papirets bagkant.

For at forbedre situationen skal du ændre maskinens indstillinger i henhold til papiregenskaberne. Brug følgende justeringsprocedurer.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
VIGTIGT
Tillad ikke andre end systemadministratoren at ændre indstillingerne nedenfor. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Prøv først procedure (1) med at ændre justeringsindstillingerne. Hvis problemet ikke forbedres, kan du prøve procedure (2). Hvis problemet stadig ikke forbedres, kan du prøve procedure (3).
(1)
 → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → indstil værdien for [Glans] til [-1].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér glans/Fint sort" under underafsnittet "Elementer, der kan angives".
 → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér temp. for at forhindre folder> → indstil værdien til [+1].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Ændring af niveauet for krølningskorrektion" i Brugervejledning.
(2)
→ [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirkrølning> → indstil værdien til [-2] eller [-3].
"Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér papirkrølning" under underafsnittet "Elementer, der kan angives".
(3)
→ [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér blæser for papirtransport> → indstil værdien til [+2] eller [+5].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér blæser for papirtransport" i Brugervejledning.
→ [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Reduktion af tonermængde> → vælg [Til].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Reduktion af tonermængde" i Brugervejledning.