> Forøgelse af effektiviteten > Sådan øges printhastigheden ved at prioritere enten tyndt papir eller kraftigt papir
8W5J-018

Sådan øges printhastigheden ved at prioritere enten tyndt papir eller kraftigt papir

Du kan forbedre den samlede produktivitet ved at prioritere enten kraftigt papir eller tyndt papir. Se løsningen nedenfor.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
Temperaturen af fikseringsenheden i maskinen justeres konstant i forhold til papirtypen og papirets basisvægt. Resultatet er, at når du skifter papirtype for et job, skal maskinen justere temperaturen i forhold til papiret, og det kan være nødvendigt at vente på, at temperaturen ændres. Af den grund giver vi en metode til at forbedre den samlede produktivitet ved at angive en anslået prioritet for enten kraftigt papir eller tyndt papir.
Eksempel: Ved print på både Tyndt 1 og Almindeligt 1 for et job
Teknisk set er temperaturen af fikseringsenheden forskellig for papir af typen Tyndt 1 og Almindeligt 1. Hvis du indstiller [Prioritering af Tyndt pap.] i følgende procedure, kan du forkorte ventetiden og forbedre produktiviteten, fordi fikseringsenhedens temperatur optimeres til papir med en lille basisvægt.
1
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Skift justering af fikseringstemperatur].
2
Tryk på [Produktivitetsprioritet (Manuelt)].
3
Vælg [Prioritering af Tyndt pap.] → tryk på [OK] → [OK].
4
Start printning.
BEMÆRK!
Hvis du angiver [Prioriteret produktivitet] for denne indstilling, kan der forekomme ujævn glans, eller toneren anvendes ikke korrekt på billedet under visse omstændigheder.
Hvis du vælger [Prioritering af Tyndt pap.] og derefter printer på papir med en basisvægt på mere end 129 g/m2 (66,6 lb omslag), kan den tid, du skal vente, mens temperaturen justeres, blive øget.
Ud over de nævnte indstillinger, kan du forbedre produktiviteten ved at prioritere kraftigt papir med en basisvægt over 180 g/m2 (34,3 lb bond), eller du kan prioritere billedkvalitet ved at optimere temperaturen for alle papirtyper. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
 "Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér billedkvalitet" i Brugervejledning > se underafsnittet "Skift justering af fikseringstemperatur"