> Inden du starter printning > Hvad er den bedste rækkefølge for kalibrering?
8W5J-02X

Hvad er den bedste rækkefølge for kalibrering?

Hvis du udfører flere kalibreringer, skal du udføre dem i den rækkefølge, der er vist nedenfor.

Kalibrering på printeren

BEMÆRK!
Se de tilgængelige kalibreringstyper i printerens betjeningsvejledninger.
Automatisk justering af farveforløb
En ændring af brugsmiljøet (temperaturer eller luftfugtighed), efterfølgende printning og visse andre betingelser påvirker og forårsager udsving i den maksimale tæthed og balance af den CMYK-toner, der skal printes. Automatisk justering af farveforløb er en funktion til at bevare den bedste tæthedsbalance på alle tidspunkter.
Sådan udføres automatisk justering af farveforløb
Skyggekorrektion
Denne funktion retter ujævne farvetætheder, der kan forekomme i et halvtoneområde af et printet billede.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Korrektion af ujævn tæthed" i Brugervejledning

Kalibrering på imagePRESS Server

imagePRESS Server bestemmer CMYK-værdierne for et printjob ud fra den antagelse, at printerens tonertæthed er i den afbalancerede tilstand, der er standard. I denne kalibreringstilstand måles printtætheden for hver CMYK-farve for at kalibrere afstanden ved hjælp af standardværdierne.
Sådan kalibreres imagePRESS Server og efterfølgende trin
BEMÆRK!
Maskinen retter automatisk farvetætheden, hver gang den printer et bestemt antal sider, for at opretholde stabile farveforløb, tætheder og nuancer af printede farver. Når du udskriver et stort antal sider, kan du øge frekvensen af tæthedskorrektioner for at minimere ændringer i farver.
Hvis du forøger frekvensen for justeringen, bliver billedkvaliteten mere stabil, men justeringstiden bliver muligvis forøget, og printhastigheden kan blive påvirket negativt.