> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Ilmenee valkoisia laikkuja, jotka muistuttavat kuplia
8W5K-024

Ilmenee valkoisia laikkuja, jotka muistuttavat kuplia

Väriaineen kiinnityslämpötila ei vastaa paperin erityisominaisuuksia. Säädä kiiltoarvoa kohti miinuspäätä.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä <Säädä kiilto/mustan terävyys> -asetuksen arvoa niin, että se vastaa paperin erityisominaisuuksia.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kiilto/mustan terävyys> → säädä [Kiiltävyys]-asetuksen arvoa kohti miinuspäätä.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” kohdassa Käyttöopas > katso ”Säädä kiilto/mustan terävyys” alaluokassa ”Kohdat, jotka voidaan määrittää”