> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Tulostuu karkea kuva
8W5K-022

Tulostuu karkea kuva

Paperin kohdistusnopeus ei sovellu pinnoittamattomalle paperille tai kierrätyspaperille, jonka peruspaino on pieni.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tätä tilannetta käyttäessäsi paksua paperia, jonka paino on suurempi kuin 182 g/m2, valitsemalla [Kuvan laatu etusijalla] kohdassa <Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa>.
Valitse  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa] → valitse [Kuvan laatu etusijalla].
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Säätö/Ylläpito” > ”Säädä kuvan laatu” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa”
Paperin uudelleensuuntauksen nopeuden vähentäminen saattaa parantaa tilannetta.
TÄRKEÄÄ
Älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Vähennä nopeutta seuraavasti: Valitse  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä paperin uud. suuntausnop.>.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” kohdassa Käyttöopas > katso ”Säädä paperin uud. suuntausnop.” alaluokassa ”Kohdat, jotka voidaan määrittää”