> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Tulosteen tarkkuus on alhainen
8W5K-021

Tulosteen tarkkuus on alhainen

Rasterointikuvion asetukset eivät sovi tulostettavalle kuvalle. Säädä rasterointikuvion asetuksia.
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä rasterointikuvion asetuksia lisäämällä tilaa rasteripisteiden väliin.
TÄRKEÄÄ
Koska väritasapaino saattaa muuttua epävakaaksi asetusten muuttamisen jälkeen, suorita ensin automaattinen sävyjen säätö (Täyssäätö) ja sitten automaattinen värisävyn korjaus.
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Rasterointiasetukset] → pienennä asetuksen arvoa kohdassa <Sävytys> ja <Tarkkuus>.
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Rasterointiasetukset” kohdassa Käyttöopas