> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Kun tällaisia kuvia tulostuu pitkille arkeille > Kuvan tummuustaso näyttää erilaiselta paperin loppupäässä.
8W5K-02W

Kuvan tummuustaso näyttää erilaiselta paperin loppupäässä.

Paperin siirtonopeus toisiosiirto-osassa on riittämätön.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tätä tilannetta käyttäessäsi paksua paperia, jonka paino on suurempi kuin 182 g/m2, valitsemalla [Kuvan laatu etusijalla] kohdassa <Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa>.
Valitse  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa] → valitse [Kuvan laatu etusijalla].
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Säätö/Ylläpito” > ”Säädä kuvan laatu” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa”
TÄRKEÄÄ
Älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Voit parantaa tätä tilannetta käyttäessäsi paksua paperia, jonka paino on suurempi kuin 181 g/m2, valitsemalla [Kuvan laatu etusijalla] kohdassa <Toissij. siirtorullan asentoasetukset>.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Toissij. siirtorullan asentoasetukset> → vaihda asetukseksi [Kuvan laatu etusijalla].
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Toissijaisen siirtorullan asentoasetukset” kohdassa Käyttöopas
Paperin uudelleensuuntauksen nopeuden vähentäminen saattaa parantaa tilannetta.
[Päällystetty paperi, jonka peruspaino on alhainen]
Paperin uudelleensuuntauksen nopeuden lisääminen saattaa parantaa tilannetta.
Lisää nopeutta seuraavasti: Valitse  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä paperin uud. suuntausnop.>.
Kiinnitysnopeuden vähentäminen saattaa parantaa tilannetta.
Vähennä nopeutta seuraavasti: Valitse  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kiinnitysnopeus>.
[Paksu paperi, jonka vahvuus on suuri]
Kiinnitysnopeuden lisääminen saattaa parantaa tilannetta.
Lisää nopeutta seuraavasti: Valitse  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kiinnitysnopeus>.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” kohdassa Käyttöopas > katso ”Säädä kiinnitysnopeus” alaluokassa ”Kohdat, jotka voidaan määrittää”