> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulosteissa on raitoja > Paperin molemmissa reunoissa näkyy kiiltäviä raitoja syöttösuunnan suuntaisesti
8W5K-01K

Paperin molemmissa reunoissa näkyy kiiltäviä raitoja syöttösuunnan suuntaisesti

Kiinnitysalueen pinnan osat ovat karkeita. Virkistä kiinnitysalue.
← Syöttösuunta
←»Syöttösuunta
Korjaus
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Ylläpito] → [Virkistä kiinnitysalue].
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Säätö/Ylläpito” > ”Ylläpito” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Kiinnitysalueen autom. virkistystaso”