> Asetukset ja säädöt tulostimessa > Automaattisen värisävyjen säädön suorittaminen
8W5K-00W

Automaattisen värisävyjen säädön suorittaminen

Suorita automaattinen värisävyjen säätö (Täyssäätö), jotta CMYK-värit tulostetaan oikein. Tarkista ratkaisut alta.
Jos käytät imagePRESS-palveliniä, suorita automaattinen värisävyjen säätö ja suorita sitten kalibrointi imagePRESS-palvelinissä.
1
Aseta paperi paperikasettiin.
Aseta suositeltua paperia tai paperia, jonka kalibrointivakiot on tallennettu.
2
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Automaattinen sävytyksen säätö].
3
Varmista, että [Vakio] (suositellulle paperille) tai ”kalibroitava paperi, jonka asetit vaiheessa 1” on valittu kohdassa [Valitse säädettävä paperi].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Sävyjen säätäminen” kohdassa Käyttöopas
4
Suorita automaattinen värisävyjen säätö (Täyssäätö).
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Sävyjen säätäminen” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Täysi säätö”
Valitse testitulosteen paperinlähteeksi paperisäiliö, johon asetit paperin vaiheessa 1.
5
Kalibroi tarvittaessa imagePRESS-palvelin.
imagePRESS-palvelin:n kalibrointi ja seuraavat vaiheet