> Tehokkuuden lisääminen > Suurikapasiteettisen paperitason valinta suuria tulostusmääriä varten
8W5K-01A

Suurikapasiteettisen paperitason valinta suuria tulostusmääriä varten

Voit määrittää paperitason kullekin toiminnolle. Tarkista ratkaisu alta.
Viimeistelijässä on useampi kuin yksi paperitaso, ja alatasolle mahtuu paljon enemmän tulosteita kuin ylätasolle. Jos määrität alatason suuria tulostusmääriä varten, tuottavuus lisääntyy, koska sinun ei tarvitse poistaa tulostettuja papereita niin usein.

Staple Finisher-AF

Tason B paperikapasiteetti on suurempi kuin tason A. Lisätietoja luovutustason määrittämisestä on seuraavassa.
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Toiminnon asetukset”> ”Yleinen” > ”Paperin luovutusasetukset” > ”Luovutustason asetukset” kohdassa Käyttöopas

Massaniputus

Jos määrität Massaniputus-asetuksen Kyllä-asentoon, tulosteiden luovutustasojen järjestys on kiinteä. Jos esimerkiksi tulostat työn tasolle A ja B laitteessa Staple Finisher-AF Massaniputus-asetuksen ollessa käytössä, tulosteet pinotaan ensin tasolle B. Kun taso B on saavuttanut kapasiteettinsa, tulostetut paperit pinotaan tasolle A. Voit parantaa tuottavuutta asettamalla Massaniputus-asetuksen Kyllä-asentoon ja käyttämällä ensin tasoa B. Lisätietoja Massaniputuksesta on seuraavassa.
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Toiminnon asetukset” > ”Yleinen” > ”Paperin luovutusasetukset” > ”Massaniputus” kohdassa Käyttöopas
HUOMAUTUS
Jos paperia, jonka paksuus on 326 g/m2 – 400 g/m2 (kansi 120,6–147,9 lb), luovutetaan tasolle B, tummiin kuviin saattaa aiheutua paperitukoksia ja naarmuja, kun käytetään jäykkää paperia.